ดูดอกส้มสีทอง มีคำพูด ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรค่ะ "เก็กซิม" "เฉาชุย"?

2 คำตอบ 2