"กระสือสาว"ถ้าตามประวัติจริงๆแล้ว เธอน่ากลัว หรือน่าสงสาร?

10 คำตอบ 10