ถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วมีหมัดเห็บ เรากำจัดโดยดึงออกมาแล้วทิ้งลงน้ำ เราจะบาปมากหรือป่าวค่ะ ทำไปแล้วสำนึกขึ้นมา?

4 คำตอบ 4