อยู่บ้านหลังนี้ครบ3ปี (28/04/2008)?

วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นในปีที่3ไปยังปีที่4 ด้วยคะแนนในระดับ6 เหลืออีกไม่กี่พันจะไประดับ7 จบ3ปีด้วยคำตอบที่ดีที่สุดที๋โหวตด้วยเพื่อนสมาชิก 27% แต่สิ่งที่อยากถาม ก็แค่ว่า ไหนๆผมอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาสามปีแล้ว สิ่งที่คิดว่า อะไรในชุมชน แห่งนี้ควรจะได้รับการแก้ไขมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งคำถาม... แสดงเพิ่มเติม วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นในปีที่3ไปยังปีที่4 ด้วยคะแนนในระดับ6 เหลืออีกไม่กี่พันจะไประดับ7
จบ3ปีด้วยคำตอบที่ดีที่สุดที๋โหวตด้วยเพื่อนสมาชิก 27%

แต่สิ่งที่อยากถาม ก็แค่ว่า ไหนๆผมอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาสามปีแล้ว สิ่งที่คิดว่า อะไรในชุมชน
แห่งนี้ควรจะได้รับการแก้ไขมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งคำถาม การตอบคำถาม การดูแลคำถาม
การปล่อยให้มิจฉาชีพหรือเหลือบเข้ามาแอบแฝงในชุมชน เพื่อ ตีกิน โฉบ ป่วน เพื่อให้คนในชุมชน
แตกความสามัคคี ฯลฯอยากทราบว่าพี่ๆน้องๆ คิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้

สิ่งสุดท้ายที่อยากถามว่า หน้าที่และสิทธิ ที่ผมพึงมีในสังคมรู้รอบแห่งนี้ เพียงพอที่จะทำให้
สังคมแห่งนี้ยังคงมีคุณภาพอยู่หรือไม่ เพราะมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่าน เป็นผู้ที่ทรงแก่การนับถือ
ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็นอย่างยิ่ง จนบางครั้งแอบคิดไม่ได้ว่า มาตรฐานเราต่ำไปหรือป่าวน๊อ...
14 คำตอบ 14