ใครทราบวิธีดองหนำเลี๊ยบบ้าง?

ผมได้พันธุ์หนำเลี๊ยบจาก ม.เกษตร มาปลูก ต้นโตเร็ว ผลดก ขยายพันธุ์ง่าย แต่ยังไม่เคบได้ชิมเลยสักลูก เพราะเอามาดองในน้ำเกลือแล้ว ปรากฏว่าเนื้อแข็งไม่นุ่มเหมือนที่ดองมาจากเมืองจีน ใครพอทราบขั้นตอนการดอง หรือการนำผลหนำเลี๊ยบมาทำอาหารโดยวิธีอื่น ช่วยเล่าสู่กันฟังด้วย ทุกวันนี้ต้องปล่อยให้ร่วงทิ้งไปเฉย ๆ นกมาดูก็ไม่กิน
1 คำตอบ 1