เพราะอะไรถึงมีไม่เท่ากัน?

อย่าเอานักการเมือง เข้ามาเกี่ยวข้องน่ะค่ะ

เพราะต้องการคำตอบจริงๆ

เพราะอะไร คนรวยถึงได้รวย

เพราะอะไร คนจนถึงได้จน

ในความคิดของคุณมันคืออย่างไร

16 คำตอบ 16