"หวั่นไหว"อะไรบ้างที่ทำให้คุณเกิด"หวั่นไหว"?

แผ่นดินไหวเกิดจากเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัว..ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็รู้สึกได้และบางครั้งก็ให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาล

**แล้ว ใจล่ะถ้า"หวั่นไหว"มันเกิดจากอะไรกันนะ..จะเกิดผลกระทบมากมายหรือไม่นั่น..วานช่วยกันนำเสนหน่อยจ้า
18 คำตอบ 18