มีกฎหมายลงโทษซ้ำซ้อนแก่บุคคลทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนเข้าใจใขว้เขวหรือเห็นด้วยในทางที่ผิดใหมครับ?เช่นถ้าไม่?

ได้รับการยอมรับในสิ่งที่นักการเมืองนั้นๆกล่าวถึง และไม่สนับสนุน จากหลายๆฝ่าย หลังจากการซักฟอกแล้วฝ่ายตรวจสอบ ปปช หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตรวจสอบ หามูลความจริง ถ้าหากการกล่าวหาใดๆก็ตามเป็นเท็จ ต้องถูกดำเนินคดี โดยใช้หลักฐานจากการอภิปรายนั้นๆ การมีกฎหมาย(หรือมีอยู่แล้วก็ตาม)ดังกล่าว เพื่อป้องกัน... แสดงเพิ่มเติม ได้รับการยอมรับในสิ่งที่นักการเมืองนั้นๆกล่าวถึง และไม่สนับสนุน จากหลายๆฝ่าย หลังจากการซักฟอกแล้วฝ่ายตรวจสอบ ปปช หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตรวจสอบ หามูลความจริง ถ้าหากการกล่าวหาใดๆก็ตามเป็นเท็จ ต้องถูกดำเนินคดี โดยใช้หลักฐานจากการอภิปรายนั้นๆ

การมีกฎหมาย(หรือมีอยู่แล้วก็ตาม)ดังกล่าว เพื่อป้องกัน วุฒิสมาชิกสภา ประดา ตัว ส นำทั้งหลายจะได้เลิกพูดจาแบบ สำเร็จรูปของการเอาตัวรอดก่อน(ด้วยการเปิดประเด็นโยนเผือกให้ผูอื่นผิด)

ถ้ามีหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของคดี?
สงสัยจัง?ด่ากันเกือบตาย
สุดท้ายไปเที่ยวด้วยกัน

ตกลงที่ๆไปเชียร์เขาขึ้นเวทีเฮ้วๆบ้านเรานี่ คุณคิดว่าพวกเขาตั้งใจดีเพียงพอที่จะทะนุถนอมประเทศและรังสรรค์แผ่นดินเกิดหรือไม่?
6 คำตอบ 6