การดูแลกุหลาบให้ออกดอกดกควรใช้ปุ๋ยอะไร และ เมื่อออกดอกแล้วควรจะตัดกิ่งขนาดไหน?

9 คำตอบ 9