เพื่อนร่วมงานแบบไหนที่คุณไม่ชอบมากที่สุด?

เพื่อนร่วมงานแบบไหนที่คุณไม่ชอบมากที่สุด เช่น
1. ปากไม่ดี
2. อู้งาน
3. ชอบนินทา
4. ซกมก
5. ชอบทำงานผิดพลาด
6. ขี้ฟ้อง
7. ไม่จริงใจ
19 คำตอบ 19