การทำบุญที่วัดของแต่ละคน ใช้เหตุผลใดในการเลือกวัดที่จะทำบุญ?

ศรัทธาในพุทธศาสนาและบำรุงพระศาสนาตามวัดอะไรก็ได้ หรือ ทำบุญเพราะศรัทธาหลวงพี่หรือหลวงพ่อ(ชื่อดัง) ที่ในวัด(ดัง)เท่านั้น....
12 คำตอบ 12