นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรมีคุณสมบัติและวิสัยทัศน์อย่างไร?

ถึงตอนนี้ ไม่ว่าสถานะการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไร เราคงจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในไม่ช้า
ถ้าคุณเป็นคนเลือก หรือใช้สิทธิในการเลือก คุณอยากได้นายกรัฐมนตรีแบบไหน
ถ้าเลือกไว้แล้วจะบอกชื่อก็ได้ แต่ช่วยอธิบายคุณลักษณะที่ทำให้คุณเลือกท่านผู้นั้นด้วย
8 คำตอบ 8