ค่าของคน..อยู่ที่คนของใคร คุณว่าใช่มั๊ย..?หรือ ยังคงอยู่ที่ผลของงาน?

11 คำตอบ 11