ตามปรกติถ้าไม่มั่นใจว่าได้กินยาไปหรือยังควรทำอย่างไรหรือคุณทำอย่างไรคะ?

16 คำตอบ 16