เห็นใจคนที่ต้องอพยพหนีภัยการสู้รบที่ชายแดน จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง?

ใครมีช่องทางที่ช่วยเหลือได้โดยสะดวก ช่วยเผยแพร่หน่อยนะครับ
8 คำตอบ 8