เขมรปะทะกับไทยรอบนี้ มีคุณูปการกับประเทศไทยบ้างหรือไม่ ข้อไหนบ้าง?

4 คำตอบ 4