อยากรู้จริงๆว่านอกจากจะคิดแค่ให้ตัวเอง เคยคิดว่ามันน่าจะ..ดีกว่า ในสังคมเปิดไหม?

10 คำตอบ 10