ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี มีที่ไหน!!!?

เชื่อมาตลอดว่า คนที่ทำความดี ทำแต่สิ่งดีดี จะพบกับความสุข ความสำเร็จในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงาน ชีวิตครอบครัวและอื่นๆ บางครั้ง ความดีนั้นทำได้ยาก และเห็นผลช้า ความชั่วทำได้ง่าย และเห็นผลเร็วกว่า บางคนประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อต่อคนอื่น... แสดงเพิ่มเติม เชื่อมาตลอดว่า คนที่ทำความดี ทำแต่สิ่งดีดี
จะพบกับความสุข ความสำเร็จในที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงาน ชีวิตครอบครัวและอื่นๆ


บางครั้ง ความดีนั้นทำได้ยาก และเห็นผลช้า
ความชั่วทำได้ง่าย และเห็นผลเร็วกว่า

บางคนประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ทำบุญ ทำทาน
เอื้อเฟื้อต่อคนอื่น แต่ทำไมไม่ได้รับกรรมดี

….

ส่วนคนบางคนเอาเปรียบผู้อื่น โกงกิน ทุจริต
แต่ทำไม รวยเอา รวยเอา!!!

อยากรู้จังว่า ดีกะชั่ว ใครจะชนะใคร
เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้นะค่ะ เผื่อจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง
ขอบคุึณค่ะ
อัพเดต: ************** ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคนค่ะ ..... หากเราทุกคนเลือกเส้นทางชีวิตได้ รวยย่อมดีกว่าจน สุขย่อมดีกว่าทุกข์ เป็นคนดีย่อมดีกว่าเป็นคนชั่ว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนของคู่กัน คนเรามีทั้งรวยและจน บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ มีทั้งความดีและความชั่วปะปนกันอยู่ในตัวของเรา ขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำดีหรือทำชั่ว... แสดงเพิ่มเติม
**************
ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคนค่ะ

.....

หากเราทุกคนเลือกเส้นทางชีวิตได้
รวยย่อมดีกว่าจน สุขย่อมดีกว่าทุกข์
เป็นคนดีย่อมดีกว่าเป็นคนชั่ว

แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนของคู่กัน
คนเรามีทั้งรวยและจน บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์
มีทั้งความดีและความชั่วปะปนกันอยู่ในตัวของเรา
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำดีหรือทำชั่ว มากน้อยกว่ากัน

เราจะอดกลั้น อดทนต่อสิ่งเร้าที่นำเราไปสู่ทางต่ำ
สู่การกระทำผิด คิดร้ายได้ดีขนาดไหน

ความท้าทายของการทำความดี การเป็นคนดีนั้น
คือต้องฝึกฝนจิตใจ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ อย่างอดทน
แล้ววันหนึ่งความดีที่เราทำจะส่งผลให้กับเรา
ให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง

…..

เอาใจช่วยคนที่รักดีและใฝ่ดีเช่นกันค่ะ

13 คำตอบ 13