ชาวชนเผ่าออนไลน์ ทั้งหลายครับท่านมีปัญหาในการปรับตัวกับชนภายนอก (ออฟไลน์)บ้างไหม?

บางครั้งการอยู่กับเครื่องมือสื่อสารเพียงแค่คีบอร์ด จอมูนิเตอร์ กับความคิด เมื่ออยู่สังคมภายนอกที่ต้องสื่อสารกันแบบปกติ เราก็สับสนเหมือนกัน ท่านว่าไหม ?
12 คำตอบ 12