ที่สุดก็ได้แล้ว 20000 อยากถามว่าอีกนานไหมกว่าจะได้เลื่อน ไม่ไปแล้วนี่?

26 คำตอบ 26