อะไรๆที่เป็นอยู่ตอนนี้ ท่านผู้เจริญทางความคิด คิดว่าอนาคตบ้านเราจะออกไปทางไหนในความรู้สึกของแต่ละท่าน ครับผม?

10 คำตอบ 10