คุณชอบหรือเลือกแบบไหนระหว่าง?

วัฒนธรรมตะวันตก ยึดหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ เน้นเอาชนะธรรมชาติ มุ่งสร้างอัตตา
วัฒนธรรมตะวันออก ยึดหลักสมดุล เน้นปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มุ่งสลายอัตตา
อัพเดต: แล้วคำว่าอัตตาคืออะไรคะ
ในความคิดของตัวเอง คิดว่าคนที่ชอบเอาชนะ แพ้ไม่ได้ ถอยไม่เป็น คือมีอัตตาสูง แต่มาเห็นคำตอบของคุณมาโนชผู้ปราดเปรื่องเรื่องปรัชญาแล้ว ไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่

คือคำถามนี้มาจากการดูทีวีไทยเมื่อวานค่ะ ฟังเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกแล้วชอบ เลยเก็บเอามาถาม
อัพเดต2: คุณมาโนชคะ
ขณะนี้ดิฉันนึกคำถามเกี่ยวกับคำว่าอัตตาไม่ออกจริง ๆ แต่ก็จะเก็บเนื้อหาที่คุณช่วยชี้แนะไว้ประกอบการค้นหาความหมายของคำว่าอัตตาต่อไป
ขอบคุณสำหรับมุมมองและข้อมูลดีดีค่ะ
อัพเดต3: ดิฉันขอเลือกเบสด้วยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะคะ ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้อย่างถาวร และเชื่อว่าบางสิ่งในโลกสามารถเชื่อได้ด้วยใจ โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ ดูเหมือนวัฒนธรรมตะวันตก จะมุ่งให้เกิด ความสุขกาย ในขณะที่วัฒนธรรมตะวันออก มุ่งให้เกิด... แสดงเพิ่มเติม ดิฉันขอเลือกเบสด้วยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะคะ

ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้อย่างถาวร
และเชื่อว่าบางสิ่งในโลกสามารถเชื่อได้ด้วยใจ โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์

ดูเหมือนวัฒนธรรมตะวันตก จะมุ่งให้เกิด ความสุขกาย
ในขณะที่วัฒนธรรมตะวันออก มุ่งให้เกิด ความสุขใจ

ดิฉันอาจไม่ปฏิเสธที่จะแสวงหาความสุขกาย
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องเลือก ดิฉันขอเลือกความสุขใจค่ะ
13 คำตอบ 13