จิตว่างคืออะไร? ทำกันอย่างไร? ใครเป็นเจ้าตำรับ?

อัพเดต: ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาตอบและออกความเห็นมานี้ครับ จากคำตอบทั้งแปดท่านที่ผมได้อ่านมา พอสรุปได้ใจความของแต่ละคำถามว่า ๑. จิตว่างคืออะไร? สรุปได้สองประเด็นคือ ๑.๑ คือจิต ที่ว่างจาก “ความรู้สึกตัวเอง” ซึ่งเรียกว่า “อุปปาทาน” หรือ ต้องว่างจาก อารมย์ (เพราะอะไรที่ต้อง “ว่าง” จากความรู้สึกตัวเอง และว่างจาก... แสดงเพิ่มเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาตอบและออกความเห็นมานี้ครับ จากคำตอบทั้งแปดท่านที่ผมได้อ่านมา พอสรุปได้ใจความของแต่ละคำถามว่า

๑. จิตว่างคืออะไร? สรุปได้สองประเด็นคือ
๑.๑ คือจิต ที่ว่างจาก “ความรู้สึกตัวเอง” ซึ่งเรียกว่า “อุปปาทาน” หรือ ต้องว่างจาก อารมย์ (เพราะอะไรที่ต้อง “ว่าง” จากความรู้สึกตัวเอง และว่างจาก อารมย์ เหตูผลก็ฟังชอบกลอยู่ ใครช่วยอธิบายให้ชัดเจนยื่งขึ้นได้ไหมครับ?)
๑.๒ คือจิต ที่ว่างจากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง บางท่านก็บอกว่าเพียงบางอย่างเช่น กิเลสเท่านั้น (ถ้าว่างจากบางอย่างเท่านั้นจะเรียกว่า “จิตว่าง” ได้อย่างไรครับ? จะเรียกว่า “ไม่ค่อยว่าง” จะไม่ชัดเจนกว่าหรือ? อยากถามเพิ่มอีกว่า “จิตว่าง” กับ “จิตดับ” ต่างกันไหม?)

๒. ต้องทำอย่างไร? ผมเห็นมีคำตอบหลากหลายและก็ไม่สอดคล้องกันนัก ผมขอได้เห็นหรือพบตัวอย่างเป็นๆ ของผู้ที่ดำเนินชิวิตอย่างผู้มี “จิตว่าง” จะมีใครแนะนำให้ผมหรือให้ชาวบ้านได้รู้จักกันบ้างมีไหมครับ? ภาคทฤษฎีหรือข้อคิดเห็นก็มีขึ้นได้ง่าย แต่ภาคปฎิบัติก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งมิใช่หรือ?

๓. ใครเป็นเจ้าตำรับ? พระพุทธเจ้าหรือ? มีหลายท่านตอบเป็นนัยว่า ท่านพุ
อัพเดต2: ขอขอบคุณ คุณมาโนช ที่พึ่งตอบคำถามนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนานี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจน และมีหลีกการณ์ดี ขอบคุณมากครับ
9 คำตอบ 9