การเข้ามาในรู้รอบนี้ จะเข้ามาแบบรอบรู้ หรืออยากรู้ให้รอบ หรือเพิ่มความรอบรู้หรือ.....ว่าไงกันบ้างพรรคพวก?

24 คำตอบ 24