088-0035170 เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ควรระวัง?

มีเสียงในเสียงแบบ Call center อ้างว่าจากธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่าผมมียอดการใช้เงินและค้างชำระอยู่ 3000 กว่าบาท ผมก็ไม่งงหรอกนะ เพราะบัตรกสิกรไทยผมไม่มี และผมก็ไม่มีหนี้บัตร ฯ ด้วย ในสายบอกหากอยากติดต่อพนักงานให้กด 9 แต่ผมไม่กด เพราะไม่อยากใส่ใจกับไอ้พวกนี้ จึงแจ้งเตือนกับเพื่อน ๆ ในรู้รอบถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้... แสดงเพิ่มเติม มีเสียงในเสียงแบบ Call center อ้างว่าจากธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่าผมมียอดการใช้เงินและค้างชำระอยู่ 3000 กว่าบาท ผมก็ไม่งงหรอกนะ เพราะบัตรกสิกรไทยผมไม่มี และผมก็ไม่มีหนี้บัตร ฯ ด้วย ในสายบอกหากอยากติดต่อพนักงานให้กด 9 แต่ผมไม่กด เพราะไม่อยากใส่ใจกับไอ้พวกนี้ จึงแจ้งเตือนกับเพื่อน ๆ ในรู้รอบถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ (ซึ่งมันอาจจะมีหลายเบอร์ก็ได้)
16 คำตอบ 16