วันนี้..คำถามประเภทไหนที่..เริ่มเบื่อ..และไม่อยากตอบ?

การเมือง.
เรื่องความรัก
เรื่องสุขภาพ
เรื่องเพศศึกษา
หรือว่าศิลธรรม
และอื่นที่เริ่มเบื่อ
15 คำตอบ 15