มีความคิดเห็นอย่างไรกับ"ห้ามเด็กอายุต่ำว่า 18 ปีออกนอกบ้านหลังเวลา 22.00 น."?

หลายคนกังวลว่า เป็นการละเมิดสิทธ์เด็กหรือไหม/เป็นช่องทางให้ตำรวจไม่ดี หาประโยชน์ / มาตรการทุกอย่างต้องมีกฏหมายรับรอง ฯลฯ คุณเห็นอย่างไรครับ
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=419&contentID=115951
อัพเดต: “การออกคำสั่งมาลอยๆ เช่นนี้ มีความสุ่มเสี่ยงอยู่หลายเรื่อง ทั้งการสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน ซึ่งจริงๆ แล้วคงจะไปห้ามไม่ให้เด็กออกจากบ้านเลยนั้นทำไม่ได้ นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังสุ่มเสี่ยงในกรณีผู้ไม่หวังดี หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ้างว่า ควบคุมตัวเด็กไปโรงพักแต่กลับพาไปตบทรัพย์ กระทำการไม่ดี แล้วใครจะรับผิดชอบ... แสดงเพิ่มเติม “การออกคำสั่งมาลอยๆ เช่นนี้ มีความสุ่มเสี่ยงอยู่หลายเรื่อง ทั้งการสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน ซึ่งจริงๆ แล้วคงจะไปห้ามไม่ให้เด็กออกจากบ้านเลยนั้นทำไม่ได้ นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังสุ่มเสี่ยงในกรณีผู้ไม่หวังดี หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ้างว่า ควบคุมตัวเด็กไปโรงพักแต่กลับพาไปตบทรัพย์ กระทำการไม่ดี แล้วใครจะรับผิดชอบ ซึ่งเหตุเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยมีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นสารวัตรนักเรียน แล้วนำตัวเด็กไปตบทรัพย์ในห้องน้ำของห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม ผมได้เสนอข้อท้วงติงเหล่านี้ไปยังตำรวจชั้นผู้ใหญ่บ้างแล้ว ผมเข้าใจว่า เป็นเจตนาที่ดีของตำรวจแต่อาจมีช่องว่างอยู่บ้างจึงก็ต้องช่วยกันอุดช่องว่างดังกล่าว” ครูหยุย

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000005468
11 คำตอบ 11