ตั้งแต่มาที่นี่รู้สึกเย็นขึ้นเยอะเลย อย่างน้อยก็งดวิจารณ์ ออกความเห็น ถกเถียง และอีกมากมาย?

ในที่ที่ยังไม่ชัดเจน เพราะรู้ว่ารอให้ได้มาที่นี่ก็ปลดปล่อยความค้างคาในใจได้แล้ว หรือใครว่าไงกันบ้าง
8 คำตอบ 8