ทำไม คนเราชอบถามว่าทำไม แต่เวลาตอบให้ถ้าไม่ตรงกับใจมักไม่ฟัง นั่นสินะ ทำไม?

อัพเดต: มีหลักการประจำตัวที่มักจะคุยกันๆไว้ก่อนว่า ถ้ารู้อย่าถาม ถ้าถามอย่าเถียง ถ้าเถียงอาจโดน....ดังนั้นเมื่อจะต้องมีการพูดคุยเชิงแลกเปลี่ยนกับบุคลอื่นนั้น มักจะเข้าไปคุยว่า มีเรื่องที่ขอคำปรึกษาว่าอยากจะดำเนินการไปเพียงแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีช่องว่าตรงใดบ้างหรือเราคิดได้ครอบคลุมหรือยัง...ใช้คำว่า ปรีกษา แทนคำว่าถาม จบ.
15 คำตอบ 15