ถ้าต้องเลือกระหว่างลงทุนในกองทุน กับซื้อเงินสกุลต่างประเทศ และทองคำ?

ถ้าต้องเลือกระหว่างลงทุนในกองทุนรวมของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ กับซื้อเงินสกุลต่างประเทศ และทองคำ คุณจะให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากัน และเพราะอะไร
11 คำตอบ 11