แต่งโคลงบ้าง วันละนิดน่าจะดีเหมือนกันนะ?

อดทน.....ร่างกายแกร่ง.........ฝ่าฟัน
อดกลั้น...จิตมุ่งมั่น..............ต่อสู้
อดใจ......สติหมั่น-..............-ตรองดู
อดออม...เพื่ออุ้มชู..............อัตตา....อีกนาน.
7 คำตอบ 7