แต่งบ้างให้ได้คิดถึงใจตัวเองกันนะ?

ยามโศกเศร้า ขืนทุกข์ตรม ก็ขมจิต
พอยามคิด ขืนวุ่นวาย ใจก็วุ่น
พอยามสุข ขืนลืมตัว ก็หมดทุน
พอยามคุ้น ขืนลืมตัว ก็วายวาง........
9 คำตอบ 9