พยายามหัดไปเน็ตอื่นบ้างมาก็หลายแบบแล้ว แต่สุดท้ายรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งแล้วก็อะไรก็ได้เหมือนที่นี่..รู้รอบ..?

ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น..กุศลกรรมใดๆที่ใครได้กระทำลงไปในครั้งนี้ขอให้คิดอะไรได้สิ่งโดนใจตลอดไป...
10 คำตอบ 10