ยิ่งทะนุถนอมก็ยิ่งเปราะบาง จริงหรือไม่?

อะไรก็ตาม ยิ่งเราพยายามจะเก็บรักษาไว้เพราะไม่อยากสูญเสียไป ยิ่งกลับทำให้สิ่งนั้นเปราะบาง และกลับแตกหักเสียหายง่ายยิ่งขึ้น หรือความรักจะเป็นเช่นนั้น
12 คำตอบ 12