"ของตาย" ..หากคนข้างๆ บอก..คุณคือ "ของตาย" ควรปรับปรุงอย่างไร?

ที่มาี...ช่่อง ๓ รายการผู้หญิงฯ

"ของตาย"มางแปลว่า อะไรเหรอ ?
,,,,,,,,,,,
17 คำตอบ 17