ส่วนตัว../คุณชอบฤดูไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด...?

อัพเดต: ระหว่างความร้อนกับความหนาวร่างกายคุณทนสะภาพไหนได้มากกว่ากัน(หมายถึงร้อนอากาศน่ะ)
12 คำตอบ 12