ปีใหม่คุณมีแพลนจะไปเที่ยวไหนบ้าง?

อัพเดต3: ไกรสรค่ะ เดี้ยนไม่ได้เที่ยวค่ะ ที่บ้านต้องทำบุญบ้านวันที่ 1มค. ของทุกๆปี

ไว้มีโอกาสจะพยายาม ไปเที่ยว ลาว ให้ได้ค่ะ
อัพเดต4: คุณลิงค่ะ ถ้าไม่มีไรเปลี่ยนแปลง มีค.2011 เดี้ยนจะไปฮ่องกง ก่ะหลานๆ จะไปไหนทีที่บ้านจะวุ่นวายมาก ต้องหาคนมาอยู่ที่ สุ1000


19 คำตอบ 19