คุณอยากจะเลือกอยู่กับใคร?

ถ้าหากในตอนนี้คุณกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออุดมศึกษาก็แล้วแต่ ดิฉันอยากรู้ว่าถ้าเป็นคุณอยากเลือกอยู่กับใคร ระหว่างกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยรับผิดชอบงานตามที่อาจารย์มอบหมาย หรืออยู่กับอาจารย์ที่คอยตำหนิข้อบกพร่องของพฤติกรรมแย่ ๆ ของเพื่อน ๆ (ถึงแม้ว่าเพื่อนจะนินทาว่า คุณเป็นลูกรักของอาจารย์)
10 คำตอบ 10