คำถามสุดท้าย...ของวันนี้ คุณเคยเดินคนเดียวกลางฝนพรำหรือไม่?

คำถามสุดท้าย...ของวันนี้ คุณเคยเดินคนเดียวกลางฝนพรำหรือไม่

หากว่าเคย เพราะอะไร และสาเหตุใดที่ทำให้คุณต้องเดินตากฝน กลางสายฝนพรำ
20 คำตอบ 20