อยู่คนเดียว ลองฟังดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ?

อยู่คนเดียว ลองฟังดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ

http://www.youtube.com/watch?v=K93gGFMtZTQ

ในความรู้สึกของผู้ถามแม้จะนั่งฟังคนเดียว แต่รู้สึกแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น
และไม่รู้สึกเหงาเลยครับ นำมาแบ่งปันกันฟัง
และถามเพื่อนๆว่า ฟังดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ
10 คำตอบ 10