ความรัก กับกามารมณ์ คุณแยกออกจากกันได้หรือไม่?

ความรัก กับกามารมณ์ คุณแยกออกจากกันได้หรือไม่

ในลักษณะของคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน

หากมีท่านใดมั่นใจว่าทำได้ ช่วยแนะนำด้วย จะใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาจิตใจตัวเอง...
อัพเดต: สาเหตุที่ถาม เพราะตัวเองยังอ่อนด้อยประสบการณ์ ในเรื่องแบบนี้จ้า
เลยต้องแสวงหาความรู้ไว้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตคู่
11 คำตอบ 11