หากแฟนผมได้เข้ามาในนี้ด้วยจะผิดกฏไหมครับ?

จะต้องบอกด้วยไหมครับว่าเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน หากมีการให้ดาวให้เบสกันจะเป็นการถูกต้องหรือไม่ครับ แล้วในนี้จะมีใครที่เป็นคู่รักกันแต่ไม่บอกหรือเปล่าครับ ที่สามีถามภรรยาตอบแล้วให้เบส หรือภรรยาถามสามีตามให้ดาวและได้เบสกันไป คือเป็นคู่รับและเต้ารับกันทุกข้อ เคยสังเกตุดูครับ แบบนี้ได้ไหมครับ
15 คำตอบ 15