"อะไรสร้างสุข หรือสร้างทุกข์ จิต? " ทุกคนต่างแสวงหาความสุข หนีความทุกข์ ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ต้องการครับ?

18 คำตอบ 18