ภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ บนเครื่องบินทำไมไม่เหมือนกัน?

สังเกตกันไหมว่า เวลาที่แอร์โฮสเตท เขามาพูดเรื่องความปลอดภัย ตอนเครื่องจะขึ้น จะมีประโยคหนึ่งที่ภาษาไทยจะพูดประมาณว่า เพื่อความปลอดภัยกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิดแต่พอหากฟังภาษาอังกฤษ จะพูดในทำนองที่ว่า เครื่องมือสื่อสาร จะต้องอยู่ในสถานะ Off Line Mode ซึ่งหากจะให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทำไมไม่ใช้ คำว่า... แสดงเพิ่มเติม สังเกตกันไหมว่า เวลาที่แอร์โฮสเตท เขามาพูดเรื่องความปลอดภัย ตอนเครื่องจะขึ้น
จะมีประโยคหนึ่งที่ภาษาไทยจะพูดประมาณว่า เพื่อความปลอดภัยกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดแต่พอหากฟังภาษาอังกฤษ จะพูดในทำนองที่ว่า เครื่องมือสื่อสาร จะต้องอยู่ในสถานะ
Off Line Mode
ซึ่งหากจะให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทำไมไม่ใช้ คำว่า Turn Off ที่แปลว่าปิดเครื่อง ที่ตรงกับ
ภาษาไทยที่ว่า กรุณาปิด ครับ
8 คำตอบ 8