ใครรู้จักชื่อเพลงนี้บ้าง?

"หนาวนี้ ฤดีพี่สั่นสะท้าน เจ้าหนาวไหมนงคราญ อย่าทรมาน ทนหนาวอยู่เลย....."
5 คำตอบ 5