"ดูให้ดี มีแต่ได้" เมื่อเช้าดูทีวีช่อง 9 ได้ยินข้อความนี้ ชอบใจ จึงเอามาฝากเพื่อนๆ ครับ?

อัพเดต: เป็นปฏิทิน ปีใหม่ของท่านอาจารย์พุทธทาสครับ ในปฏิทิน จะมีหัวข้อธรรม ให้สติแก่คนอ่าน
อัพเดต2: จะดูโลกแง่ไหนดี?

จงดูเถิด โลกนี้ มีหลายแง่
ดูให้แน่ น่าสรวล เป็นชวนหัว
หรือชวนเศร้า โศกสลด ถึงหดตัว
ดูให้ทั่ว ถ้วนความ ตามแสดง

จะดูมัน แง่ไหน ตามใจเถิด
แต่ให้เกิด ปัญญา มาเป็นแสง
ส่องทางเดิน ชีวา ราคาแพง
อย่าให้แพลง พลาดพลั้ง ระวังเอยฯ
ธรรมคำกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาส
11 คำตอบ 11