ผมอยากทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยของคนไทย จะหาได้ที่ไหนครับ?

2 คำตอบ 2