ผิดด้วยหรือ ที่เราเขียนตัวเลขไทยในภาษาไทย?

ด้วยความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง ในเมื่อผมเขียนภาษาไทย ผมจึงเขียนตัวเลขไทยด้วย แต่เด็กเค้าเตอร์ธนาคารบางฅน อ่านเลขไทยไม่ออก ต้องถามว่านี่เลขอะไร ขอบอกว่าลายมือผมสวยนะ ไม่ใช่เพราะเขียนแล้วอ่านไม่ออก จึงขอถามว่า ตัวเลขไทยเลิกใช้กันแล้วหรือ ในเมื่อผมเขียนภาษาไทยแล้ว ... แสดงเพิ่มเติม ด้วยความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง ในเมื่อผมเขียนภาษาไทย ผมจึงเขียนตัวเลขไทยด้วย

แต่เด็กเค้าเตอร์ธนาคารบางฅน อ่านเลขไทยไม่ออก ต้องถามว่านี่เลขอะไร ขอบอกว่าลายมือผมสวยนะ ไม่ใช่เพราะเขียนแล้วอ่านไม่ออก

จึงขอถามว่า ตัวเลขไทยเลิกใช้กันแล้วหรือ
ในเมื่อผมเขียนภาษาไทยแล้ว ผมควรเขียนตัวเลขไทย หรือตัวเลขฝรั่ง
แล้วท่านเคยเขียนตัวเลขไทยกันบ้างหรือไม่
อัพเดต: ผมเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ใช้อักษรไทย แค่คิดว่าบางทีก็ควรเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา ตามธนาคารเป้นสถาบันการเงืนที่มีการออนไลน์ตัวเลขและการเชื่มต่อทางการเงินทั่วโลกได้เช่นกันไม่ได้มีแต่คนในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นการใช้ตัวเลขอันเป็นสากลของทั่วโลกก็คิดว่าสิ่งที่ควรทำเช่นกัน ผมหมายถึงพนักงานธนาคาร ทุกๆฅนเป็นฅนไทย ... แสดงเพิ่มเติม ผมเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ใช้อักษรไทย แค่คิดว่าบางทีก็ควรเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา ตามธนาคารเป้นสถาบันการเงืนที่มีการออนไลน์ตัวเลขและการเชื่มต่อทางการเงินทั่วโลกได้เช่นกันไม่ได้มีแต่คนในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นการใช้ตัวเลขอันเป็นสากลของทั่วโลกก็คิดว่าสิ่งที่ควรทำเช่นกัน

ผมหมายถึงพนักงานธนาคาร ทุกๆฅนเป็นฅนไทย แต่บางฅนเขาอ่านเลขไทยไม่ออกครับ หมายถึงตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับสถาบันการเงินครับ
8 คำตอบ 8