ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าไต้หวันเป็นประเทศหรือว่าเป็นเพียงเขตการปกครองพิเศษของประเทศจีนครับ?

ทั้งๆที่ระบอบการปกครองต่างกัน แต่จีนก็ยังอ้างว่าแผ่นดินต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกมิได้ แต่ไต้หวัน มีการเลือกผู้นำเป็นของตัวเอง โดยที่จีนก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ มีกองทัพเป็นของตัวเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับแผ่นดินใหญ่แต่อย่างใด ... ผมก็เลยงงๆว่า แล้วตกลงมันยังไงกันล่ะเนี่ย ทุกวันนี้ถามคนจีน... แสดงเพิ่มเติม ทั้งๆที่ระบอบการปกครองต่างกัน แต่จีนก็ยังอ้างว่าแผ่นดินต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกมิได้
แต่ไต้หวัน มีการเลือกผู้นำเป็นของตัวเอง โดยที่จีนก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ มีกองทัพเป็นของตัวเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับแผ่นดินใหญ่แต่อย่างใด ... ผมก็เลยงงๆว่า แล้วตกลงมันยังไงกันล่ะเนี่ย ทุกวันนี้ถามคนจีน คนจีนก็บอกว่าไต้หวันเป็นเขตการปกครองพิเศษเท่านั้น แต่ถ้าไปพูดกับคนไต้หวันแบบนี้ อาจโดนชกเบ้าตาเขียวได้ง่ายๆเลย

ที่จะถามก็คือไทยนับไต้หวันเป็นประเทศหรือว่าเขตการปกครองพิเศษของจีน?
แล้วในไทยมีสถานทูตไต้หวันมั้ยครับ?
8 คำตอบ 8