กินยาดักอาการเจ็บป่วย?

เช่น เริ่มมีไข้ก็กินพาราเซตามอลหรือยาลดไข้ผสมยาลดน้ำมูก เช่น ทิฟฟี่ ก่อนที่ร่างกายจะไม่สบายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะได้ยินมานานแล้วหลายท่านมักนิยมกินยาดักอาการเจ็บป่วย
15 คำตอบ 15